Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient, licząc od dnia otrzymania towaru, ma 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży zawartej z sklepem internetowym www.euroforma.pl bez podawania przyczyny. Możliwe jest to po uprzednim złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez nabywcę. Towar zwrócony, co do którego nabywca nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od jego kupna, nie będzie odbierany przez sprzedającego.

2. Ponadto, warunkiem skutecznego zwrotu jest wysłanie towaru w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu) razem z dostarczonymi dokumentami i dowodem zakupu, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

3.  Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki, kwota uiszczona przez nabywcę zostanie zwrócona na podany przez przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Koszty zwrotu towaru pokrywa osoba, która złożyła zamówienie.

4. Zwracany towar powinien zostać wysłany na następujący adres: EUROFORMA Piotr Biesiada, Kilińskiego 35b, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

5. Wszystkie materace zamawiane przez klientów, wykonywane są na specjalne zamówienie oraz nie podlegają zwrotowi. 

6. Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Reklamacje

1. Wszystkie produkty sprzedawane przez serwis euroforma.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Jeżeli okres gwarancji nie minął, a konsument stwierdza wadliwość towaru, w pierwszej kolejności roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. Gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.

2. Reklamacja uzasadniona jest w przypadku:

a) wygaśnięcia terminu gwarancji

b) niezgodności dostarczonego towaru z umową - konsument ma prawo do reklamacji wadliwego towaru w ciągu 2 lat od dnia zakupu. Jeżeli konsument podniósł zarzuty z tytułu wadliwości towaru w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu, ciężar dowodowy spoczywa na pracodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady towaru. Z racji sprzedaży internetowej, kontaktując się z serwisem, konsument powinien umożliwić udostępnienie zdjęć obrazujących uszkodzenia.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni (jeżeli zaistnieje konieczność odesłania produktu do serwisu celem ustalenia przyczyn powstania szkody, okres ten zwiększa się do 28 dni).

Gdy reklamacja jest uzasadniona, do nabywcy należeć będzie wybór dotyczący naprawy bądź wymiany towaru. Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od sprzedającego nie będzie to możliwe, nabywca może żądać odstąpienia od umowy i zwrotu równowartości ceny produktu w ciągu 14 dni lub obniżenia jego ceny.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w momencie odbioru przesyłki od kuriera należy w obecności przewoźnika sporządzić stosowny protokół szkody.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium